بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

دکتر ابراهیم پیشیاره

دکتر ابراهیم پیشیاره

مدیریت موسسه کاردرمانی رشد، متخصص علوم اعصاب شناختی و توانبخشی


استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ( Cognitive Neuroscience )

کارشناس ارشد کاردرمانی (جسمی)Occupational Therapy))

عضو گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

آدرس پست الکترونیک :

Eb.pishyareh@uswr.ac.ir

Pishyareh.Cog@gmail.com

Ebipishyareh@yahoo.com

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی :

 

 

 

 1. تالیف کتاب ” مبانی یکپارچگی حسی (SI) با تاکید بر پردازش های بینایی-ادراکی” –پژوهشکده کودکان استثنایی –۱۳۹۴-شابک ۳-۵۳-۹۹۶۶-۹۶۴-۹۷۸ .
 2. تالیف کتاب ” مبانی توانبخشی “– دانشگاه پیام نور -۱۳۹۲- بعنوان کتاب مرجع واحد تدریسی در رشته مددکاری مقطع کارشناسی.-شابک۳-۹۲۷-۳۸۷-۹۶۴-۹۷۸٫
 3. تالیف کتاب ” مبانی عصب-روانشناختی یادگیری ” (هیجان ،حافظه وتوجه )– دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران- ۱۳۸۸-شابک ۴-۲۳-۲۷۸۷-۹۶۴-۹۷۸ .

 

 1. ۲. تدریس در کارگاههای آموزشی :
    1. کارگاه آموزشی ” توانبخشی شناختی” – بیستمین کنگره کاردرمانی ایران- ۱۳۹۴
    2. کارگاه آموزشی ” کودکان با اختلال یکپارچگی حسی”- دانشگاه علوم پزشکی ایران- ۱۳۹۳
    3. کارگاه آموزشی ” نوروفیدبک عمومی ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۹۳
    4.        کارگاه آموزشی ” نقشه مغزی QEEG ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۹۳
    5. کارگاه آموزشی ” نوروفیدبک تخصصی در کودکان ADHD/LD ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۹۳
    6. کارگاه آموزشی” درک هیجان و تنظیم آن ” – پژوهشکده علوم شناختی- (۱۳۹۱)
    7. کارگاه آموزشی ” هیجان بعنوان نقطه آغاز ارتباط درمانی “- بیمارستان حضرت امام خمینی-(۱۳۹۱)
    8. پانل ” نظریه های جدید اوتیسم “- بیمارستان حضرت امام خمینی- (۱۳۹۱)
    9. کارگاه آموزشی”جستجوی پیشرفته علمی و End note”-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸).
    10. Scientific Power Point Presentation – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۷
    11. برنامه منبع نویسی Endnote 11- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۷
    12. توانبخشی به هنگام در نوزادان -کنگره طب و توانبخشی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۵
    13. Early interventionمداخله زود هنگام –یازدهمین کنگره کاردرمانی-۱۳۸۴
    14. نوزاد و عوامل محیطی در واحد مراقبت های ویژه -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۴٫
    15. تشخیص و مداخله زودرس در کودکان با اختلالات تکاملی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -۱۳۸۳٫
    16. آشنایی با اندیکاسیون رویکرد یکپارچگی حسی در توانبخشی –مرکز آموزش هانی-۱۳۸۳٫
    17. آشنایی با رویکرد CRANIOSACRAL THERAPY کرانیوساکرال تراپی -هفتمین کنگره کاردرمانی ایران – ۱۳۷۸٫سوابق تدریس :

 

 

  1. مربی آموزش های بالینی کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۶-ادامه دارد)
  2. مربی آموزش های بالینی کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۱۳۸۱- ۱۳۷۸ )
  3. مربی آموزش های بالینی کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(۱۳۸۰-۱۳۷۹)۵٫ همکاری در طرحهای پژوهشی :

 

  1. مجری اصلی طرح پژوهشی ” بررسی ارتباط بین مهارتهای حرکتی و شاخصه های رفتاری در کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی ۵ تا ۱۰ ساله در مقایسه با همتایان عادی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۴
  2. همکار اصلی طرح پژوهشی ” بررسی تاثیربرنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در تغییر کیفیت زندگی افراد با ناتوانی جسمی – حرکتی تحت پوششCBR در روستاهای بستان آباد “- رقیه حاتمی -۱۳۹۰
  3. همکار اصلی طرح پژوهشی ” بررسی تحریکات وستیبولار بر عملکرد تعادلی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۱۰-۵ سال ” –بهاره زینل زاده قوچانی – ۱۳۸۸
  4. همکار اصلی طرح پژوهشی ” بررسی اعتبار شاخصه های فیزیولوژیک در پیش بینی و تاثیر بر سیستمهای توجه ای در کودکان با وزن کم نارس ” – سیده فاطمه هاشمی – ۱۳۸۸٫ ۶.عناوین سخنرانی ها و مقالات منتشر شده در کنگره ها :

 

 1. استفاده از الگوهای رشد عصبی مطابق با هرم یکپارچگی حسی در مشاوره ژنتیک در کودکان با اختلال توجه همراه با بیش فعالی- پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیتها- دانشگاه علوم پزشکی ایران(۱۳۹۵)

 

  1. “توانمندسازی عصبی بر اساس هرم یکپارچگی حسی” – دومین همایش مداخلات غیر دارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان- ۱۳۹۴٫

 

 

 1. تعامل دوجانبه بین آگاهی از وضعیت سر و رشد و تکامل دیداری-فضایی در کودکان با اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی- “Mutational interaction between head orientation and visuospatial development in children with ADHD”– بیستمین کنگره کاردرمانی ایران ۱۳۹۴

 

  1. تاثیر استفاده از ارتوز سوآش بر راه رفتن در کودک با فلج مغزی- ” The effect of a Standing, Walking and Sitting Hip Orthosis(SWASH) on walking in a child with cerebral palsy”- – بیستمین کنگره کاردرمانی ایران ۱۳۹۴

 

 

 1. “نگاهی نو به رویکردهای مداخلاتی در کودکان با فلج مغزی : Cognitive neurorehabilitation- نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران – ۱۳۹۳

 

  1. بررسی مقایسه ای سوگیری توجه پایدار در زمینه پردازش هیجانی در کودکان با اختلال توجه همراه با بیش فعالی روی تصاویر صحنه با استفاده از دستگاه تعقیب بینایی- ” A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ۱۳۹۳

 

 

 1. مقایسه اثربخشی تجسم حرکتی بر روی مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی تعادلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی– ۶th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry- 2013- تبریز

 

 1. سوگیری توجه ای به صحنه های هیجانی در پسران با اختلال توجه همراه با بیش فعالی”Attentional bias towards emotional scene in boys with ADHD” – دومین کنگره علوم اعصاب پایه و “بالینی -۱۳۹۲
 2. ارتقائ مهارتهای دیداری فضایی با استفاده از توانبخشی در فضای مجازی در جهت افزایش تعادل در کودکان با فلج مغزی – “Enhancing visual-spatial skills using virtual rehabilitation lead to improving balance in children with CP “-هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- ۱۳۹۲

 

  1. ارزیابی تاثیرات همپوشانی اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی و اوتیسم در زمینه عدم تشخیص صحیح کودک با اختلال اوتیسم- “Evaluation of the effects of overlapping autism and ADHD traits in the misdiagnosis of autism children – سی و چهارمین همایش انجمن پزشکان کودکان ایران- ۱۳۹۲

 

 

  1. “تاثیر تکنیکهای مبتنی بر “روزه ” در کاهش رفتارهای تکانشگری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی(ADHD)” – نخستین همایش سلامت معنوی- فرهنگستان ایران- ۱۳۹۲

 

  1. ” بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مولفه های راه رفتن کودکان ADHD – هجدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۲

 

 

  1. “کاردرمانی در پدیده موسسه زدگی کودکان مبتلا به فلج مغزی با استفاده از رویکرد Motor Control” ” بر مبنای مدل “MOHO ” – هفدهمین کنگره کاردرمانی ایران- بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (۱۳۹۱)

 

 1. “اهمیت مهار رفلکس MORO در کنترل توجه کودکان ADHD – بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (۱۳۹۱)

 

 

  1. “تاثیر بیوفیدبک در عملکردهای یادگیری” – اولین سمینار کودک و مدرسه با نیازهای ویژه- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – آبانماه (۱۳۹۱)

 

  1. سوگیری در توجه آغازین به صحنه های هیجانی در پسران با اختلال توجه همراه با بیش فعالی روی تصاویر صحنه- Bias in Initial Attention to Emotional Scene in Boys With ADHD – ۱th Asian Congress on ADHD-November- Seoul-Korea
  2. تاثیرات روش کرانیوساکرال تراپی بر علائم دانش آموزان با اختلال توجه همراه با بیش فعالی- Effect of Craniosacral Therapy on Students Symptoms of ADHD- 1th Asian Congress on ADHD-November- Seoul-Korea

 

 1. مقایسه بیش پاسخدهی حسی در پسران با اختلال اوتیسم – Comparison of Sensory over responsivity in autistic boys versus autistic girls- 24thInternational Congress of Pediatrics-October, 11-15-2012. Tehran. Iran

 

 

  1. تحقیق در مورد تاثیرات بیش پاسخدهی حسی بر بلوغ روابط اجتماعی در کودکان با اختلال اوتیسم- A Survey on the Effects of Sensory Over-Responsivity on Social Maturity of Autistic Children-5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

 

 1. تاثیر بازی درمانی بر مهارتهای ارتباطی کودکان با اوتیسم- The Effect of Play Therapy on Communication Skills of Autistic Children5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

 

 1. ارتباط بین عملکردهای حرکتی و توجه پایدار در کودکان با اختلال توجه همراه با بیش فعالی – Relationship between motor performance and Sustained Attention in 7-10 years old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in comparing with normal children- 5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

 

 1. ارتباط بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی مرتبط با حیطه سلامت در کودکان ایرانی با اختلال توجه همراه با بیش فعالیRelationship between cognitive performance and health-related quality of life in Iranian school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)- 5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

 

 1. تاثیر تحریک تعادلی بر تعادل ایستادر کودکان با فلج مغزی- Vestibular Stimulation effect on quiet stance balance in 3-7 years old children with cerebral palsy- European Journal of Neurology _ EFNS-2012-September

 

  1. ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه در کودکان اختلال توجه همراه با بیش فعالیRelationship between motor performance and attention in children with attention deficit hyperactivity disorder ” – ۹th COTEC Congress of Occupational Therapy-Occupation Diversity For the Future – May,2012- Stockholm , Sweden-
  2. “اخلاق از دیدگاه علوم شناختی در خدمت مراجع محوری در حیطه کودکان ” – سمینار آموزش و آشنایی کاردرمانگران با اخلاق حرفه ای در مداخلات بالینی در کودکان – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -اردیبهشت ۱۳۹۱
  3. بررسی سوگیری توجه نسبت به صحنه های هیجانی در کودکان با اختلال بیش فعالی- نقص توجه ” – چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک – مشهد –مهر ۱۳۹۰٫
  4. تاثیر استفاده از تمرینات ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری در میان کودکان با اختلال توجه همراه با بیش فعالی. The effectiveness of using Perceptual-Motor Practices on behavioral disorders among 5 to 8 years old children with attention deficit hyperactivity disorder-3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany
  5. تاثیرات تمرینات آموزش توجه مبتنی بر استفاده از کامپیوتر بر توجه پایدار در کودکان با اختلال توجه همراه با بیش فعالیEffects of computer base of attention training on sustain attention in children with attention deficit hyperactivity disorder-3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany
  6. تاثیر آموزش مدیریت به والدین بطور گروهی بر اختلالات رفتاری کودکان با اختلال توجه همراه با بیش فعالی The effectiveness of group parent management training on behavioral disorders among 4 to 10 year old ADHD children- -3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany
  7. نقش هنر درمانی در کاهش افسردگی و اضطراب در کودکان مبتلا به صرع -The role of Art therapy in reduction of depression and anxiety in the children with epilepsy- The first international Epilepsy congress- December 2010Razavi Hospital – Mashad,Iran
  8. نظریه کپارت و نقش آن در بهبود مبتلایان به اختلال یادگیری -Kaphart theory and its role on improvement of learning disorders in children with neurotrauma- The first razavi international neurotrauma congress-November-2011- Razavi Hospital – Mashad,Iran
  9. کاربرد روش کرانیو ساکرال تراپی در ضایعات ستون فقرات – دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات – دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-دی ۱۳۹۰
  10. شانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی ایران- بررسی حرکات چشمی در کودکان ADHD– دانشگاه علوم پزشکی تهران- آبان ۱۳۹۰ .
  11. بررسی تاثیر CBRدر تغییر کیفیت زندگی افراد با ناتوانی جسمی – حرکتی در روستاهای شهرستان بستان آباد –شانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم پزشکی تهران- آبان ۱۳۹۰ .
  12. سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره کهف- دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی-تاثیر توکل در قالب آموزه های دینی بر اضطراب از دیدگاه قرانی (سلامت روانی)-۱۳۸۹ .
  13. سلامت معنوی و خود-تنظیمی : از دیدگاه علوم اعصاب شناختی -سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی – پژوهشگاه مطالعات آموزس و پرورش با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه -(۱۳۸۹)
  14. نقش کاردرمانی در افسردگی افراد مبتلا به ضایعه ی نخاعی – دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران –دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-آبان ۱۳۸۹ .
  15. اثربخشی تقویت توجه مبتنی بر رایانه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه “- اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران –- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- بهمن ۱۳۸۹ .
  16. رشد و تکامل کودک از دیدگاه سیستمهای پویا Dynamic Approach- – سمینار کودک سالم با محوریت تکامل کودک-پژوهشگاه رویان- ۱۳۸۹ .
  17. کاربرد تلفیقی توانبخشی تعادلی و تمرینات تعقیب بینایی در کاهش موثر دامنه و شدت حملات تشنجی در کودکان – سمینار سراسری صرع – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- – (۱۳۸۸)
  18. توانبخشی ویژه کودکان مبتلا به ضابعه نخاعی- سومین سمینار ضایعات نخاعی ایران –مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران – اسفند ۱۳۹۰ .
  19. کاربرد روش کرانیو ساکرال تراپی در کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه – پانزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۹) .
  20. بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی و اضطراب در کودکان ADHD- چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
  21. مطالعه مروری استفاده از رویکردهای شناختی در زمینه مهارتهای کنترل حرکتی در کودکان ADHD- چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸) .
  22. کاربرد دیدگاههای رشد تکاملی بعنوان اقدامات توانمندسازی عصبی به هنگام در کودکان مبتلا به سندرم داون – سمینار آشنایی با سندرم داون – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- – (۱۳۸۸) .
  23. نقش کاردرمانی در رهایی از عواقب پس از بلایای طبیعی )مبتنی بر مدل KAWA) – چهارمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت حوادث و بلایا – دانشگاه علوم پزشکی ایران – سالن همایشهای بین المللی رازی- – (۱۳۸۸)
  24. تاثیر مداخلات توجه ای بر کنترل حرکتی در کودکان فلج مغزی- شانزدهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران– انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران –.Impact of Cognitive Attention-Oriented Intervention on Motor Control and Athetosis in Dystonic Athetoid Cerebral Palsy: A Case Study” (۱۳۸۸) .
  25. بررسی تاثیر استفاده از رویکرد Process-Oriented Task  بر Toe-Walking در کودکان همی پلژی- همایش رویکردهای نوین توانبخشی اختلالات حرکتی در بیماریهای خاص – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-– ( ۱۳۸۷)
  26. بررسی نقش ماساژ در کاهش تکرار بروز تشنج در کودکان فلج مغزی -پنجمین کنگره بین المللی صرع – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –-(۱۳۸۷)
  27. بررسی ارتباطات و مسیرهای آناتومی توجه و کارکردهای کنترل حرکتی – پنجمین کنگره بین المللی آناتومی آسیا و اقیانوسیه- همایش یک روزه آناتومی در توانبخشی – دانشگاه علوم پزشکی ایران- (۱۳۸۷)
  28. تاثیر عملکرد علوم اعصاب در کاردرمانی -ششمین همایش علمی اختلالات یادگیری و کودکان با کم توانی ذهنی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – (۱۳۸۷)
  29. گزارش موردی کودک با قوام پائین -سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷) .
  30. عملکرد راههای کورتیکو اسپاینال و کورتیکو بولبار در نوزاد انسان در کارکردهای حرکتی و حسی سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷) .
  31. تاثیر متقابل سیستمهای کنترل توجه و شناخت بر یکدیگر اولین همایش علمی گروههای پزشکی سراسر کشور – از طرف سازمان نظام پزشکی و کاردرمانی – بیمارستان میلاد –– (۱۳۸۶)
  32. تاثیر کارکرد شناختی در کودک آتتوئید- دوازدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۵)
  33. جایگاه حرکت درمهارتهای آموزشی -پنجمین همایش کودکان با کم توانی ذهنی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – (۱۳۸۴)
  34. مداخله بهنگام در نوزادان- هفدهمین کنگره بین المللی کودکان-بیمارستان امام خمینی- Early intervention – -۱۳۸۴
  35. اهمیت تشخیص بهنگام در کودک فلج مغزی-(دهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- ۱۳۸۳).
  36. – بررسی موردی :دایپلژی اسپاستیک- هفتمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۷۸)
  37. تاثیر یکپارچگی حسی بر آپراکسیا-دومین همایش دانشجویی کاردرمانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده علوم توانبخشی- (۱۳۷۸) .

 

  1. “Evaluation of Attention Bias Towards Emotional Scenes in Pure Morphine and Methamphetamine Abusers at Their Early Abstinence Period in Comparison With Each Other and Healthy Control, an Eye Tracking Study- Basin and Clinical Neuroscience Journal(BCNJ)- 2015.
  2. “Study the Relaonship of Executive Functions with Behavioral Symptoms in Children with High-Functioning Autism”- Journal of Rehabilitation – ۲۰۱۵٫
  3. “Relationship Between Sustained, Selective and Shifting Attention and Behavioral Symptoms in Children With High-Functioning Autism- Archives of Neuroscience-2015.
  4. “Relationship between upper extremity function and quality of life in the children with spastic cerebral palsy in Tehran 2013”- Pajouhan Scientific Journal-2015.
  5. “Vestibular System Evaluation: Results on Analysis of Vestibulonystagmography (VNG) – Journal of Rehabilitation- 2015.
  6. “The Effect of Community-Based Rehabilitation Program on Quality of Life of People with Physical Disability in Bostanabad, Tabriz, Iran”- Jentashapir Journal of Health Research-2015.
  7. “The Effect of Biofeedback Therapy on Hand Function and Daily Activities in Stroke Survivors”- Zahedan Journal of Research in Medical Sciences-2015.
  8. ” A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- Iranian journal of child neurology”-۲۰۱۵
  9. “آشنائی با مفاهیم بنیادی توانبخشی عصبی شناختی ” – فصلنامه تازه های علوم اعصاب- ۲۰۱۶
  10. Comparison between Learning Disorder and Normal Children on Movement Skills” – Advances in Environmental Biology- 2014
  11. The Effect of decreased General irritability on infant’s attention” – International Journal of Applied Behavioral Sciences- 2014
  12. بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم ۱۲-۷ سال از دیدگاه معلمان” – مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- ۲۰۱۳
  13. Effectiveness of audiovisual stimulation on executive function in children with high-functioning autism” – Iranian Rehabilitation Journal (IRJ) – ۲۰۱۴
  14. “Comparative study on mobility quality and walking parameters in ADHD children with normal children- Iranian Red Crescent Medical Journal-2014
  15. “ Effect of craniosacral therapy on students symptoms of ADHD- Iranian Rehabilitation Journal (IRJ) – ۲۰۱۴
  16. “Assessing relationship between motor performance and sustained attention in normal children and children with “attention deficit hyperactivity disorder” in Iran”- European Journal of Scientific Research, 2013- Volume 115 Issue 3.
  17. “A Study on Children Developmental Coordination Disorder (DCD-“(۲۰۱۳- Volume. 63, Issue. 10 -Jokull journal (ISSN: 0449-0576).
  18. ” بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخدهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی کمبود توجه- فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ۱۳۹۲
  19. “Attentional Bias towards Emotional Scenes in Boys with Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder “- Iranian Journal of Psychiatry (IJP)–۲۰۱۲ /
  20. The Effect of Play Therapy on Communication Skills of Autistic Children5thInternational Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- Iranian J Psychiatry 7:3,Summer 2012
  21. A Survey on the Effects of Sensory Over-Responsivity on Social Maturity of Autistic Children- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
  22. Relationship between motor performance and Sustained Attention in 7-10 years old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in comparing with normal children-Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
  23. Evaluation of Tactile and Auditory Over-Responsively in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
  24. Relationship between cognitive performance and health-related quality of life in Iranian school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
  25. Vestibular Stimulation effect on quiet stance balance in 3-7 years old children with cerebral palsy- European Journal of Neurology _ EFNS-2012-September
  26. ” بررسی سوگیری توجه نسبت به صحنه های هیجانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کم توجهی در مقایسه با کودکان طبیعی “- فصلنامه اصول بهداشت روانی ، سال سیزدهم ، شماره ۳ ، شماره پیاپی ۵۱،پائیز ۱۳۹۰٫
  27. The impact of cognitive attention-oriented intervention on motor control and Athetosis in dystonic athetoid cerebral palsy: A case study”- Iranian Journal of Neurology- Vol 8, Suppl 1, Spring 2009. .
  28. ” تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای ادراک بینایی دانش آموزان حساب نارسا” – فصلنامه پژوهشی توانبخشی- دوره یازدهم ، شماره پنجم، شماره پیاپی ۴۵ ،زمستان ۱۳۹۰٫
  29. ” اثر حرکت درمانی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی نیمه بدن ” ،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .دوره ۶۸ . شماره ۲٫ -۱۳۸۹
  30. “بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی ” –مجله تازه های علوم شناختی. سال ۱۲٫شماره ۳٫، شماره پیاپی ۴۷ ، ۱۳۸۹٫
  31. “بررسی نقش تسهیل کننده روش Craniosacral Therapy در کاهش اسپاستیسیتی درکودکان دایپلژی اسپاستیک”- فصلنامه پژوهشی توانبخشی –(سال اول )شماره سوم -۱۳۷۹ .
  32. ” بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی ، اضطراب ومشکلات عاطفی – اجتماعی در کودکان ADHD”- نو اندیش سبز –سال پنجم، شماره هفدهم ، بهار۱۳۹۰٫
  33. ” بررسی میزان بیش پاسخدهی لامسه ای درکودکان با اختلال بیش فعالی – کمبود توجه” – دانشور ، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم ، شماره ۹۸   ، خرداد ۹۱٫  الف پایان نامه دکترا( استاد راهنما )

 

 

ج- پایان نامه کارشناسی ارشد :) به عنوان استاد راهنما )

 1. ” بررسی اثربخشی تحریکات دیداری شنیداری منظم بر عملکرد اجرایی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا” – مجید نعیمی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 2. “بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مؤلفه های راه رفتن کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی– بیش فعالی (ADHD ) و کودکان هنجار- بهزاد امینی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 3. “بررسی رابطه بین عملکرد اندام فوقانی و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۸ -۵ سال” – منصور نوری- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 4. بررسی ارتباط بین نقص در کارکرد اجرایی و علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا” – ولی شیری- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 5. ” بررسی میزان بیش پاسخدهی حسی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالیهفت الی یازده ساله مراجعه کنندهبه کلینیکهای کاردرمانی بر اساس چک لیست بیش پاسخدهی حسی”-رقیه حاتمی– ۱۳۹۰
 6. ” بررسی رابطه عملکردتحصیلی و عملکردهای شناختی با کیفیت زندگی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالیدر مقطع دبستان “– سپیده بوجاری- ۱۳۹۰
 7. “بررسی اثربخشی آموزش الگوهای دیداری بر توجه پایدار در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی ” – شیوا جانمحمدی-۱۳۹۰

 

ب – پایان نامه کارشناسی ارشد :)به عنوان استاد مشاور )

 1. ” تاثیر تمرینات Core Stability بر تعادل کودکان آموزش پذیر ” – نازیلا ندایی طوسی- دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۹۲
 2. “بررسی موانع معماری در ایجاد مدارس تلفیقی “- آزاده رزاقی- دانشگاه تهران -۱۳۹۲
 3.          ” میزان تاثیر بیوفیدبک بر Ext مچ دست بیماران سکته مغزی”- طاهره حاجی احمد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
  1. ” بررسی مقایسه ای توانائی های توجهی شیرخواران ۴ و ۶ ماهه طبیعی با شیرخواران کم وزن حین تولد” – سیده فاطمه هاشمی – ۱۳۸۸
  2. ” بررسی تاثیر تحریکات وستیبولار بر عملکرد تعادلی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۱۰-۵ سال ” –بهاره زینل زاده قوچانی – ۱۳۸۸
  3. ” اثر حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان با فلج نیمه بدن ” ، امیر حسن کهن -۱۳۸۷
  4. ” بررسی مقایسه ای ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه و کودکان عادی ۷ تا ۱۰ ساله ” – سولماز سلوکی – ۱۳۸۹
  5. “بررسی اثر بخشی تکالیف توجهی منتخب بر عملکرد توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه”- سروش بخشی – ۱۳۸۸
  6. ” بررسی تاثیر استفاده از مهارتهای ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه ۸-۵ ساله “– فائزه دهقان – ۱۳۸۸
  7. ” بررسی تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر کاهشاسپاستی سیته و رشد مراحل حرکتی درشت درکودکان دایپلژی اسپاستیک” – اشکان ایرانی– ۱۳۸۸
  8. ” بررسی تاثیرات تمرینات ذهنی Mental Practice در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی حرکتی DCD ” –مریم اساسه – دانشگاه علامه طباطبایی-۱۳۸۹
 • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
 • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد کودک به مدیریت دکتر پیشیاره
 • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...